Fundusze strukturalne

Fundusze te mają umożliwić restrukturyzację i modernizację gospodarki w drodze finansowania projektów w kluczowych sektorach gospodarki poszczególnych państw.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - jego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej.

Ze środków funduszu finansowane są głównie działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu - szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy, itp.